Πρόγραμμα Σάββατο -Κυριακή 19-20 Σεπτεμβρίου

Πρόγραμμα Σάββατο -Κυριακή 19-20 Σεπτεμβρίου

Aγαπητοί γονείς,

Θα σας παρακαλούσαμε να μην κάθεστε στην κερκίδα κατά την διάρκεια των προπονήσεων. Απαγορεύεται ακόμα και με μάσκα. Μπορείτε να εισέρχεστε στο γήπεδο με μάσκα αν τυχόν θελήσετε να χρησιμοποιήσετε τις τουαλέτες του γηπέδου, την γραμματεία, καθώς και να δείτε στιγμιαία το παιδί σας αλλά όχι να παραμείνετε στις κερκίδες. Οι προπονητές είναι στη διάθεση σας για οτιδήποτε χρειαστείτε. Μπορείτε να αφήσετε το προσωπικό σας τηλέφωνο στους ίδιους αλλά και στην γραμματεία σε περίπτωση ανάγκης .

Σύμφωνα με τον νόμο και την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού , κατά την διάρκεια ελέγχου επιβαρύνεστε με το πρόστιμο των 150 ευρώ καθώς θα επιβαρύνεστε και με το αντίστοιχο πρόστιμο προς τον σύλλογο αφού έχουν γίνει οι απαραίτητες συστάσεις.

Σίγουρα κατανοούμε τις δυσκολίες που έχουν τα μέτρα αλλά για το καλό όλων μας θα πρέπει να τα τηρήσουμε για την ασφάλεια όλων μας.

Από την πλευρά της η διοίκηση σε συνεργασία με γονείς του συλλόγου, θα εγκαταστήσουν στέγη στον προαύλιο χώρο ώστε η παραμονή σας περιμετρικά του γηπέδου να είναι ευχάριστη.

Σας ευχαριστούμε θερμά για την κατανόηση.

 

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Διευρύνονται οι επιτρεπόμενες χωρητικότητες στις αθλητικές εγκαταστάσεις για προπονήσεις αθλητών και αθλουμένων

Διοικητικό πρόστιμο εκατόν πενήντα (150) ευρώ για φυσικά πρόσωπα και χιλίων (1.000) ευρώ για νομικά πρόσωπα και σε περίπτωση υποτροπής, χιλίων (1.000) και τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ, αντίστοιχα, προβλέπονται πλέον για όσους παραβιάζουν τους όρους, τις προϋποθέσεις και τους περιορισμούς επανεκκίνησης της αθλητικής δραστηριότητας.
2. Από 6.6.2020 επιτρέπεται σε όλα τα αθλήματα, ατομικά ή ομαδικά, η διεξαγωγή αγωνιστικών δραστηριοτήτων χωρίς την παρουσία θεατών, με τους όρους που αναφέρονται στο αγωνιστικό πρωτόκολλο της αντίστοιχης Ομοσπονδίας ή διοργανώτριας αρχής, που έχει κατατεθεί και εγκριθεί από την αρμόδια Υγειονομική Επιστημονική Επιτροπή της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.) και εφόσον έχει προηγηθεί προετοιμασία των αθλητών διάρκειας τουλάχιστον τεσσάρων (4) εβδομάδων.
3. Σε όλες τις περιπτώσεις των παρ. 1 και 2 η χρήση γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες πρόσβασης και ασφαλούς άσκησης της Υγειονομικής Επιστημονικής Επιτροπής της Γ.Γ.Α. και τις τυχόν ειδικότερες οδηγίες της αντίστοιχης αθλητικής ομοσπονδίας ή διοργανώτριας αρχής που εγκρίνονται από την Υγειονομική Επιστημονική Επιτροπή της Γ.Γ.Α. και είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο της Γ.Γ.Α.
4. Στα φυσικά και νομικά πρόσωπα που δεν τηρούν τους κανόνες του παρόντος και του Παραρτήματος ΙΙΙ, επιβάλλεται για κάθε παράβαση, με αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας αρχής, διοικητικό πρόστιμο εκατόν πενήντα (150) και χιλίων (1.000) ευρώ, αντίστοιχα, και σε περίπτωση υποτροπής χιλίων (1.000) και τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ αντίστοιχα.

Για να δείτε το πρόγραμμα πατήστε εδώ:

ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ BASKETBALL CLUB 2020 ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ BASKETBALL CLUB 2020