Πρόγραμμα Σάββατο και Κυριακή 5/6 Οκτωβρίου 2019

Πρόγραμμα Σάββατο και Κυριακή 5/6 Οκτωβρίου 2019
  • Καλό μήνα να έχετε έναν υπέροχο Οκτώβριο!
  • Δείτε προσεκτικά το πρόγραμμα για 5-6 Οκτωβρίου.
  • Για την καλύτερη λειτουργία των τμημάτων όσοι δεν έχουν κάνει εγγραφή, περάστε από την γραμματεία του γηπέδου την Τετάρτη από τις 16:00 έως  τις 19:30 και Σαββατοκύριακο από τις 10:00 έως τις 14:00.

ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΥΡΙΑΚΗ 5-6 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019