ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 9-10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 9-10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Αγαπητοί γονείς,

Σας ενημερώνουμε ότι έχει ξεκινήσει η δεύτερη δόση της ετήσιας συνδρομής με τελική ημερομηνία εξόφλησης Σαββατο  23 Δεκεμβρίου στην γιορτή της ακαδημίας μας.

Προσοχή- Πρόγραμμα  3 σελίδων.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 9-10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ