ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

ΠΑΙΔΙΚΟ :  ΒΙΚΤΩΡ 28- ΑΧΙΛΛΕΑΣ 100

ΕΦΗΒΙΚΟ : ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ 61 – ΑΧΙΛΛΕΑΣ 70

ΕΦΗΒΙΚΟ ΚΑΝΑΡΗΣ: ΚΑΝΑΡΗΣ  34 – ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙ 42

ΑΝΔΡΙΚΟ : ΒΑΣΙΛΙΚΑ 63- ΑΧΙΛΛΕΑΣ 53